Geluidhinder van magneetzweeftrein Transrapid 08

Vraagstelling. Met betrekking tot besluitvorming over de Zuiderzeelijn was kennis over de geluidhinder van de magneetzweeftrein gewenst.

Methode. Omdat er nog geen magneetzweeftrein in een bebouwde omgeving in gebruik was, werd het onderzoek in het laboratorium uitgevoerd. Snelheid (variërend van 100 tot 400 km/h) en geluidniveau waren de belangrijkste variabelen. Geluiden van onder meer intercitytreinen dienden als referentie.

Resultaten en conclusies. Bij gelijke geluidniveaus was de hinder van de magneetzweeftrein aanmerkelijk hoger dan dat van de intercitytrein. Er zal naar verwachting pas sprake van gelijke hinder zijn indien het geluidniveau van een passerende magneetzweeftrein tenminste 5 dB lager is dan dat van een passerende intercitytrein.

Toepasbaarheid. De resultaten van het onderzoek helpen bij het nemen van geschikte maatregelen om de infrastructuur te verbeteren.

  intercitytrein_01

maglev
   
   

 

 
© 2011, 2017 VosANR, All Rights Reserved